Ներգաղթողներին

Խորհրդատվություն եւ օգնություն
– հայրենակիցներին
– Հայաստանում օտարերկրյա ընկերությունների աշխատողներին եւ նրանց ընտանիքի անդամներին