Տեխնիկական օգնություն

Աջակցություն մեքենաների վարձույթ ստանալու հարցում
Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետեւանքով վնասված մեքենան սպասարկման կենտրոն տեղափոխելը
Տեխնիկական օգնություն ճանապարհի վրա անսարքության կամ մեքենայի վթարի դեպքում
Ավտոմոբիլային տրանսպորտի ծառայություններ միջքաղաքային երթուղիներում
Վարորդի ծառայություններ մատուցել
Ավտոմեքենաների վերանորոգում մասնագիտացված կենտրոններում