Բժշկական օգնություն

Խորհրդատվություն ընդհանուր պրակտիկայի բժշկի հետ
Շուրջօրյա շտապ օգնություն
Ամբուլատոր եւ ստացիոնար բուժում կազմակերպել
Տանը ստուգման եւ բուժման կազմակերպում
Բժշկական ծախսերի ուսումնասիրություն
Բժշկական ծախսերի վճարում
Հիվանդության ընթացքի եւ ամբուլատոր եւ ստացիոնար բուժման բժշկական օգնության վերահսկում
Մշտական բնակության վայր տեղափոխելու համար բժշկական էվակուացիա կազմակերպելը, եթե առկա են նշումներ
Բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար պայմաններ չլինելու դեպքում եւ անհրաժեշտ մասնագետների բացակայության պատճառով հաճախորդի բժշկական էվակուացիա կազմակերպելը
Հետմահու էվակուացիա կազմակերպումը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստումը եւ համապատասխան թույլտվությունը ստանալը
Թարգմանչական ծառայություններ